Enderun Ve Ötesi

Aralık 13, 2017

Enderun Ve Ötesi

Enderun Ve Ötesi Cumhuriyet, 17.01.1990   Osmanlı Devleti, daha I. Murat’tan itibaren, fethedilmiş ülkelerde rastladıkları yetenekli gençleri, saray okulu olan Enderun’da, önce İslâmlaştırıp sonra da eğitiyor, […]
Eylül 8, 2017

Çin Eğitim Kurumları

Çin Eğitim Kurumları Türk kültürünün oluşmasında Çin’in büyük katkısı bir vakıadır. Buna her vesileyle tanık olacağız. Çin’in Araplarla da ilişkileri İslâm, öncesi temaslarının bir devamı olmaktadır. […]
Şubat 11, 2017

İbn-i Sînâ

İbn-i Sînâ  Aşağıdaki hikâye, İbn-i Sînâ’nın tıp anlayışına ve görüşüne ışık tutuyor. Kral Kabus’un yeğeni, nedeni belli olmayan ve herkesi şaşkına çeviren bir hastalığa tutuluyor ve […]
Şubat 11, 2017

İspençiyari(Farmakoloji)

İspençiyari(Farmakoloji) XVI ve XVII. yy.larda Harem, Enderûn ve Bîrun’daki bütün saray görevlileri, bostancılarla birlikte, 25 ilâ 40 bin olarak tahmin ediliyor. Melling’e göre Topkapı Sarayı’nda atlı […]