Ocak 18, 2018

142. Bölüm

Hayvancıların ve bitki yetiştiricilerin kültürel farkları * Dansların kökeninde doğa güçlerini insanoğlu lehine harekete getirme çabasının yattığında şüphe kalmıyor. Benzer şekilde masalların ve daha genel olarak […]
Temmuz 23, 2017

Meyveler

Meyveler “Meyve kavak ile kamıştan olmaz” derler. Farsça mîve’nin Türkçeleşmiş şeklinin ifade ettiği genel mana, halk dilinde haşıl (Af), köget (Yalova-İst), mağıl (Ank) gibi az sayıda […]