Ocak 18, 2018

28. Bölüm

Kadim insan için hayat başkaları tarafında küşat edilmiş hareketlerin aralıksız tekrarından ibarettir * İnsanî fiillerin mana ve değeri onların bir aslî (primordial) fiili tevlit edebilme, bir […]
Şubat 11, 2017

Otacı

Otacı ” ‘Ot’ sözcüğü, kökleriyle toprakta yaşayan uzviyet (organizma), nebat olarak Çağatay, Azerî, Uygur Türkçelerinde yaşıyor. Ayrıca Uygur Türkçesinde ‘ot’, devâ, ilâç, şifa, fakat (iyileşme); ‘otamak’ […]