Ocak 18, 2018

123. Bölüm

Totem ve Totemcilik kavramlarının izahı ve tahlili * Kurt masalı bizi, ağızlardan düşmeyen “totem – totemcilik” kavramları üzerine eğilmeye sevk ediyor. Gerçekten bu sözcük (“Şamanlık”la birlikte) […]
Ocak 18, 2018

11. Bölüm

Din olgusunun sosyolog’lar tarafından nasıl algılandığına dair * Görüldüğü gibi sosyolog’lar dinin etüdüne üç ayrı açıdan yaklaşmışlar. Önce, sosyal hareketin anlaşılması bakımından bir esas kuramsal sorun […]
Aralık 13, 2017

Önsöz

Önsöz Önüne kattığı hayvan sürüleriyle, kadını, çoluğu çocuğuyla, dövüşe dövüşe kendine yol açarak varmıştı Türkmen Anadolu’ya, yurt tutacağı bu topraklara. Dalmıştı bir şekilsiz, hiçbir milli mukavemet […]