Liberalizm

Aralık 13, 2017
Aralık 13, 2017

Liberalizm

Liberalizm Cumhuriyet, 21.07.1983   Tanzimat’ta, İngiltere ile akdedilen ticaret anlaşmasına göre gümrükler açılmış, İngiliz malları, Osmanlı mülkünü istila etmişti. Yerli zanaat tümden denecek kadar çökmüştü.   […]