138. Bölüm

Ocak 18, 2018

138. Bölüm

Doğu Anadolu danslarından Akışta * Yukarda sözünü ettiğimiz akışta-hakışta aslında doğu illerimizde oynanan, karşılıklı el vuruşmak (çarpmalı) ve isim ailesi teşkil eden bir danslar dizisinin bir […]
Ocak 18, 2018

4. Bölüm

Ritus tanımı  * Latin kökenli ritus (rite), “ayin, dinî merasim” (Redhouse); “her din ve mezhebin ibadet resm-i ayinlerindeki usul ve sırası, resm-i ayin, rüsum-u mezhebiye, menasık” […]