Ocak 18, 2018

31. Bölüm

Toplumsal Normlar  Hareket Kurallarıdır * Latince norma, marangoz ya da ressamın gönyesi, cetveli; ayrıca da kaide, model, biçim, örnek, numune, tip anlamlarına geliyor. Kelimenin norme (norm) şeklinde […]
Ocak 18, 2018

29. Bölüm

Mehdi kavramı * “Kandesin sen kande, çık ey mehdi-i sahip zuhûr!” Dünya fisk ü fücur ile işba haline gelince Hâlik tarafından bir mehdinin gönderilmesi mev’ud olduğuna […]