Bürokrasinin Temeli

Aralık 13, 2017

Bürokrasinin Temeli

Bürokrasinin Temeli Cumhuriyet, 19.03.1980   İdarecilerle idare edilenler arasındaki geniş ayırım, Türk sosyal tarihine damgasını vurmuş ve bu damga günümüzde de silinmeden yerli yerinde duruyor. İdareci […]
Eylül 8, 2017

Bu Bölümü Bağlarken

Bu Bölümü Bağlarken Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, Osmanlı organik nizamını tanzim eden “yasa”ların kendileri konumuz dışında kalmıştır. Biz burada hangi gereksinmelerle bu yasaların […]
Eylül 8, 2017

Yine Osmanlı Kuruluşu

Yine Osmanlı Kuruluşu “İslâmî devletler… genellikle göçebe kökenliydiler. Emevîler, Hamdanîler, Selçuklular… Osmanlılar, Safavîler ve Mughal politik sistemlerinin hepsi göçebe çöl konfederasyonlarından türemişlerdi. Hattâ bunlardan geçmişi en […]
Eylül 8, 2017

Bürokratik kurumlar

Bürokratik kurumlar Anadolu Selçuklularının, Büyük Selçukluların chancellerie geleneğine sadık kalarak devlet dairelerinde Farsçaya büyük önem verdiklerini biliyoruz. Konya Sultanlığı dîvanında Büyük Selçuklular ve Harzemşahlardaki ve sonraları […]