Aralık 14, 2017

Sunum

Sunum Bizans’ın Hristiyan Ảνατολή’sini Frederic Barberoussa’nın Haçlı seferleri zamanında Batılı yazarların Turchia’sı haline getiren; Oğuz boylarının, yerleşik nizama geçmiş olanlarının başının derdi, haşarı, tam göçebe Türkmen’in, […]
Şubat 11, 2017

Tenzû Kursları

Tenzû Kursları Batı’nın etkisiyle ülkemize gelen Uzak – Doğu dünyasının tiryâkı mahiyetinde, bizde tedavide zamanın endikasyonları çerçevesi içinde çok rağbet bulan Tenzû kursları vardır. Mürekkep ilâçların […]
Şubat 11, 2017

Türk – Osmanlı Tababeti

Türk – Osmanlı Tababeti  Okunabilmiş tabletlerden görüldüğü gibi Sümerliler vücudun bazı kısımlarını göstermek için temsilî sözcükler kullanmışlar. Meselâ gebe bir kadını göstermek için memelerle mideyi bir […]