Aralık 14, 2017

Anadolu Köy Evleri

Anadolu köy evleri * Bu başlıktaki “köy” lâfzı, sınırlayıcı bir ifade olarak görünüyorsa da, aşağıda irdeleyeceğimiz konut tiplerinin, özellikle 50’li yıllara kadar, birçok il merkezimizin de […]
Aralık 14, 2017

Nevşehir (Kappadokya) Bölgesi

Nevşehir (Kapadokya) Bölgesi “Zoropassos, ismini Yarapson (Kiepert’in haritasında Arebsun) olarak muhafaza etmiş, Halys’in (Kızılırmak’ın) Güney sahilindedir. Nevşehir (Soandos)dan doğruca Hacıbektaş (Doara)ya ve Kırşehir (Mokissos)a giden yol, […]
Aralık 14, 2017

Binada Semboller

Binada Semboller Biz daha önce geleneksel insanın hayatı bir “sacrament” (kutsal ve mistik şey, bir tanrısal sırrın belirgin alâmeti) olarak yaşadığını ifade etmiştik.[1] Bu telâkkinin sonucu […]