Tarım Politikası

Aralık 13, 2017

Tarım Politikası

Tarim Politikasi Çin’de hükümet erken çağlardan itibaren tahıl fiyatları üzerinde bir nevi denetim ihtiyacını duymuş. Bulunan çare Her zaman Sabit Tahıl Ambarı, (chhang phing tshang) Çin […]
Aralık 13, 2017

Daimi Tarlalar

Daimi Tarlalar Ekilecek tarlayı münavebe ile değiştirerek, yani birini nadasa bırakıp öbürünü işleyerek yapılan değişmeli tarım’a karşılık daimî tarlalar Çin’de başlıca tarım şekli olmuştur. Devletçe tarlaların […]
Aralık 13, 2017

Mütemmim Kaynaklar

Mütemmim (tamamlayıcı) Kaynaklar Mütemmim kaynaklar arasında çok sayıda nebatat (botanik)la ilgili eser bulunmakta olup bunlarda ekinler, bunların gelişmeleri, çeşitleri coğrafî dağılımları, kullanılmaları, yetiştirme gerekleri ve sair […]
Aralık 13, 2017

Tarımsal Takvimler

Tarimsal Takvimler Bunların kâğıda dökülmüş şekilleri Çin’de çok eskiye dayanır. Bu ülkenin sert ve peşinen kestirilmesi olanaksız iklimi, Çinli çiftçileri phenology[1]nin dikkatli tetkikine sevk etmiştir. Yıldız […]