Şubat 11, 2017

Giriş

Giriş Biyolojinin aşamalarının öyküsü, beşeriyetin ilk çağlarına çıkar. İlkel insan, farkında olmadan Doğa’ya karşı kendini korumak ve yaşayabilmek için biolojist olmak, onu çevreleyen varlıkları gözlemek zorunda […]
Şubat 11, 2017

Araba

Araba Hindistan’da köyden köye yaya gidilmesi o denli mutat bir olaydır ki, metinlerde bundan çok az söz edilmiş. Aşırı duyarlık saikiyle hacca tamamen yaya olarak gidilmiş […]