141. Bölüm

Ocak 18, 2018

141. Bölüm

Anadolu çeşitli uygulama ve ritusların vasi bir hazinesidir. * Çift Çıkarma ya da Çift Ekmeği ayininin tasviriyle seyirlik oyunları konusuna de değinir olduk. Ancak biz bunu […]
Ocak 18, 2018

140. Bölüm

Kafkas kökenli seyir oyunları, çift çıkarma * “Kars vilâyeti Sarıkamış kazasının Yenigazi köyünde çok eski bir âdet vardır. Çift çıkarma: Çift ekmeği adlı bu âdet yıllardır […]