Ocak 18, 2018

145. Bölüm

Doğu halk masallarının Türkçeye çevrilmesi * Doğu halk masallarının çevirisine çok erken çağlardan itibaren girişilmiş olması, bunların içeriklerine duyulan ilginin bir ifadesi olmalıdır. Görelim bunlardan birkaçını:[1] […]