Ocak 18, 2018

119. Bölüm

Anadoludaki tavşan tabusunun kökenleri * Bundan önce, Göktürk’lerin “geyik yiyerek, tavşan yiyerek” geliştiklerini, bu sonuncu hayvanın adının etimonu ile Hitit’ler nezdindeki mevkiinden söz etmiştik.[1] Bu kere […]
Aralık 13, 2017

Asil Çelik Nasıl Kurtulur?

Asil Çelik Nasil Kurtulur? Cumhuriyet, 28.10.1982   Özel teşebbüsümüz, kendisinden beklenmeyen bir atılganlıkla Asil Çelik tesislerini kurmuştu ki bu, ciddi sanayileşmeye doğru atılmış bir ilk adım […]
Aralık 13, 2017

Çelik Üretimi Yükselmedikçe

Çelik Üretimi Yükselmedikçe Cumhuriyet, 9 Temmuz 1977   Ayının on türküsü varmış, dokuzu ahlat (dağlarda çıkan yaban armudu) üstüneymiş. Benim türkülerimin onu da üretim üzerinedir. Ancak […]