Ocak 18, 2018

59. Bölüm

Çatal hüyükte ana tanrıçanın üç şekilde temsil edilmesi * Çatal Hüyük’te ulûhiyetin esas mümessili tanrıça olup üç şekilde gösterilirdi: genç kadın, bir çocuk ya da bir […]
Ocak 18, 2018

58. Bölüm

Anadolu’da Raks * Raks’lara dönelim. Artemis, maiyetindeki peri kızları olmaksızın tasavvur edilemezdi. Bir halk deyimine göre “Artemis nerede dans etmemişti ki?”. Bu da, “nerede Artemis için […]