Aralık 13, 2017

İlk Sulu Tarım

İlk Sulu Tarim Çapa ve sabandan sonra sulama, bir nüfus artış alanına mücavir daha az müsait bir iskân mahallinde meydana çıkmış bir üçüncü yeniliğe misal teşkil […]
Aralık 13, 2017

Saban Tarımı

Saban Tarımı Beşerin buluşlar tarihinde, çapadan hemen sonra saban ve tekerlek gelir. Saban ilk kez nerede ortaya çıkmıştı? Bunu bilene henüz rastlanmadı. Ama çeşitli varsayımlar ileri […]