Ocak 18, 2018

29. Bölüm

Mehdi kavramı * “Kandesin sen kande, çık ey mehdi-i sahip zuhûr!” Dünya fisk ü fücur ile işba haline gelince Hâlik tarafından bir mehdinin gönderilmesi mev’ud olduğuna […]
Aralık 13, 2017

Antik ve Hristiyan Anadolu Din Ye Kültürlerinin Anadolu Alevîliğine Etkileri

Antik Ye Hristiyan Anadolu Din Ye Kültürlerinin Anadolu Alevîliğine Etkileri Deutsches Orient – Institut Hamburg Aleviler – Alewiten, 2000   Almanya’nın geleneksel “Ost Politik”i çerçevesinde Türkiye’ye […]