Şubat 11, 2017

İran Tıbbı

İran Tıbbı Yahudilerin iki kez İran istilâsına uğrayıp (Birinci Mabet ve İkinci Mabet dönemleri) asırlarca sürecek sürgün hayatlarında İran’la iç içe olmuşlar ve bittabi aralarında büyük […]