Ocak 18, 2018

122. Bölüm

Kurt ile ilgili kült ve inançlar * Malazgirt’te Alpaslan, Niğbolu’da Bayezit, düşmanı kurt oyunu tabiyesiyle alt etmişlerdi. Bu tabiyeye Moğol’lar “köpek muharebesi” derlerdi. Buna rağmen ne […]
Ocak 18, 2018

121. Bölüm

Aslan ile ilgili kült ve inançlar * Aslan yontu ve kabartmalarının da Anadolu’nun en eski hayvan temsil sanatlarından birinin konusu olduğunu belirtelim. Gerçekten Anadolu’nun birbirini izleyen […]
Şubat 11, 2017

Selçuk Tababeti

Selçuk Tababeti “Selçuklu Türklerinin tababet esasları şarktan doğmuş tababete de müstenittir…” derken S. Ünver, işbu “şark”a Çin ve Hindistan’ın dâhil olup olmadığından söz etmiyor; ayrıca, Selçuklu […]