Ocak 18, 2018

98. Bölüm

Boğa kültü hakkında ayrıntı * Arinna’nın Güneş-tanrıça’sı Hatti atmosfer tanrısının zevcesiydi. Bu sonuncusu da, erkeklik gücünün timsali olan boğaya o derece yakın bağlarla bağlıydı ki daha […]
Ocak 18, 2018

42. Bölüm

Tanrıça – Tanrı hieorogamisi * Arinna’nın[1] Güneş-tanrıça’sını yerine oturtmak daha güç oluyor. O, gördüğümüz gibi boğayla müzdeviç atmosfer tanrısının eşi olup en önemli dinî merkezin, yani […]