Ocak 18, 2018

28. Bölüm

Kadim insan için hayat başkaları tarafında küşat edilmiş hareketlerin aralıksız tekrarından ibarettir * İnsanî fiillerin mana ve değeri onların bir aslî (primordial) fiili tevlit edebilme, bir […]
Aralık 14, 2017

Yapinin Serüveni

Yapının Serüveni Yapı’nın serüveni Diyarbakır ilindeki Çayönü yerleşmesinde başlıyor. O çağın adamı, dallardan yaptığı kulübesinin dışına balçıktan bir sıva yapmayı akıl ederek geçici konutu sürekli konuta […]
Aralık 14, 2017

Türk Tekstilleri

Türk Tekstilleri Türkiye’de her türlü inşa ve imal malzeme ve yöntemleri fermanlarla standartlaştırılmıştı. XVI. yy.da kalite sorunu gerçek haldeydi; devlet yabancı pazarlarda İtalyan kumaşlarıyla rekabeti sağlayabilmek […]
Aralık 13, 2017

Gübreleme

Gübreleme Çinli çiftçi, Avrupalı meslektaşları gibi, toprağın “kuvveti”nin idamesi hususunda hassastı. Onun kullandığı gübre tür ve kullanış şekli Avrupalınınkinden hayli farklıydı. Batı’da tarım ekonomisi büyük ölçüde […]