Ocak 18, 2018

29. Bölüm

Mehdi kavramı * “Kandesin sen kande, çık ey mehdi-i sahip zuhûr!” Dünya fisk ü fücur ile işba haline gelince Hâlik tarafından bir mehdinin gönderilmesi mev’ud olduğuna […]
Aralık 13, 2017

Antik ve Hristiyan Anadolu Din Ye Kültürlerinin Anadolu Alevîliğine Etkileri

Antik Ye Hristiyan Anadolu Din Ye Kültürlerinin Anadolu Alevîliğine Etkileri Deutsches Orient – Institut Hamburg Aleviler – Alewiten, 2000   Almanya’nın geleneksel “Ost Politik”i çerçevesinde Türkiye’ye […]
Eylül 8, 2017

Kabala Ve Devlet Müzâraası’na

Kabala Ve Devlet Müzâraası’na Kabâla, ortakçılığın bir zaruri uzantısı olup bunda genellikle köylüyle devlet arasına bir aracı, bir üçüncü grup unsurunu ithal etme eğilimini arz ederdi. […]