Ocak 18, 2018

132. Bölüm

Dans Kültürün doğmasına neden olan öğelerden biridir * “Büdik, oynayış, zıplayış”[1]; “büdhidi: kız büdhidi = cariye oynadı, raks etti. Başkası da böyledir. Şu savda dahi gelmiştir: […]
Aralık 13, 2017

Peştamal Yerine Diploma…

Peştamal Yerine Diploma… Önceki hafta TV’de Ahi özentisi bir “çıraklık-kalfalık-ustalık” oyununu seyrettik. Bu Ortaçağ özlemi, “güzel ananelerimiz” olarak, takdim edildi. Akla hemen, bizde de zamanında hayli […]
Şubat 11, 2017

Fütüvvet ve Ahîlik – Loncalar

Fütüvvet ve Ahîlik – Loncalar Mevlana, bir münasebetle, oğlu Veled Çelebi’ye, Konya’daki İçtimaî sınıfları, evlerin ihtişam derecesine göre yukardan aşağı şöyle sıralamıştı: 1- Sultanlar ve melikler; […]