Mütemmim Kaynaklar

Kültür Eserleri > THKK 2/C - Tarım Teknikleri > Mütemmim Kaynaklar

Mütemmim (tamamlayıcı) Kaynaklar

Mütemmim kaynaklar arasında çok sayıda nebatat (botanik)la ilgili eser bulunmakta olup bunlarda ekinler, bunların gelişmeleri, çeşitleri coğrafî dağılımları, kullanılmaları, yetiştirme gerekleri ve sair hususlar yer almaktadır.

Aydın Çinlilerin çoğunun kökü, şehirden çok kırsal bölgedeki mülklerindeydi ve bürokrasiye dâhil olanların az çok tümü bir müddet için rustayî sorunları olan nahiyelerde vazife alırlardı. Birçoğu sulama, gübreleme yöntemleri ya da yeni ürünlerin ekilmesi hususunda ilgilileri geliştirme işini üstlenmişti[1].

 

* *

 

TARLA SİSTEMLERİ

Bu bölümde Çin’de rastlanmış olan başlıca tarla sistemleri, bunların işlevleri, dağılımı ve tarihçeleri özetlenecektir. Batı’da, örneğin Ortaçağ İngiltere’sinde açık arazi ve toprak şeritleri[2]ni, Fransa’nın çitle çevrili tarlalarını biliyoruz. Çin’in bir çok yerinde, arazi taksiminin genel modeli siyasî etkilerle değil, esas itibariyle arazinin doğal tabiatının gerekleri icabı şekillenmişti; çeltik tarlalarında bu model, sulu tarımın icaplarına göre şekil alacaktı.

 

[1] ibd.. s.76-7.

[2] Bkz. G. M. Trevelyan.- English social history, London 1945. s. 5-6.