Müracaat Edilen Eserler

Aralık 12, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler – Cilt 2 > Müracaat Edilen Eserler

Müracaat Edilen Eserler

Buraya sadece dipnotlarda belirtilmiş olanlar alınmıştır.

 

 

I – KISALTMALAR

 

AB      Ana Britannica

 

BL       Büyük Larousse

 

ESS     Encyclopaedia of the Social Sciences, E.R.A. Seligman ed., New York 1949

 

IESS   International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills ed., USA 1968.

 

ML      Meydan Larousse

.

. .

 

II – KİTAPLAR

 

Açan, Necdet ve

Yediğ, Serhan …………       Derin devletin peşinde, Karakutu Yay. İst.2002.

 

Amca, Hasan …………          Doğmayan hürriyet. Bir devrin içyüzü, 1908-1919, Arba yay. (İst., t.y.).

 

Aron, Raymond ………         Démocratie et totaliterisme, Paris, Gallimard, 1976.

 

Atsız, Hüseyin Nihal …         Makaleler, I – IV, İst. 1997.

 

.

. .

 

Bacınoğlu, Tamer ve

Bacınoğlu Andrea ……          Modern Alman oryantalizmi, Alman yayımcılığının Türkiye tablosu, Ankara 2001.

 

Bali, Rifat N. …………          Les relations entre Turcs et frufs dans la Turquie moderne, İSİS Yay., İst. 2001.

 

Bettelheim, Charles…….        L’économie allemande sous le nazisme. Un aspect de la décadence du capitalisme, Paris 1946.

 

Bülow, Prince de ………       Mémoires du Chancelier Prince de Bülow, Tome II, 1902-1909.  Fransızcaya terc. Henri Bloch, Paris 1930.

 

Bülow, Prince de ………       Tome III. 1909 – 1919. Trad. H. Bloch et Paul Roques, Paris 1931.

 

Bülow, Prince de ………       Tome IV. 1849 – 1896.

.

. .

 

Coll.    …………………        Gizli belgeler. Hitler Almanya’sının Türk dostları. MAY

Yay. İst. 1968.

 

Coll.    ………………….       The state of Germany. Ed. John Breuilly. Harlow, Essex,

England 1992.

 

Coll.    …………………..      Germany and the Middle East. Patterns and prospects, ed.

Sharam Chubin, London 1992.

 

Coll.    …………………..      Antisemitism and xenophobia in Germany after

unification. Ed. H. Kurthan, W. Bergmann and Rainer Erb, Oxford University Press, 1997.

 

Coll.    ………………….       Çıkarlar, çatışmalar, çözümler. Tarihten geleceğe Türk –

Alman ilişkileri. Yay. Haz. Erhan Yarar. Ank (t.y.).

 

Craig, Gordon A. ………      The Germans, Penguin Books, Middlesex 1984.

 

.

. .

 

Dadrian, Vahakn N.   ….       German responsibility in the Armenian genocide. A

review of the historical evidence of German complicity, Cambridge – Massahussetts, 1996.

 

Devrimci, Aziz –

Tuna, Fehmi Yahya    ….       Almanya’nın iktisadi ve münakale coğrafyası, İst. 1941.

 

Dietrich, Anne                       …        Deutschsein in Istanbul, Opladen 1998.

 

.

. .

 

Fages, J. B.     ………….       Introduction á la diversité des Marxismes, Toulouse 1974.

 

Femia, Joseph ………….       Against the masses. Varieties of anti-democratic thought

since the French Revolution, Oxford 2001.

 

Friedländer, Saul        ….       Nazi Germany and the Jews, Vol.I, The years of

persecution, 1933-1939. New York 1997.

 

.

. .

 

Gellately, Robert        …..      Backing Hitler, Consent and coercion in Nazi Germany.

Oxford University Press, New York 2002.

 

Gerede, R. Hüsrev      ……    Sığınakta kaleme alınan belgesel, Harb içinde Almanya,

İst. 1994.

 

Goldhagen, Daniel Jonah. .    Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the

holocaust, New York 1996.

 

.

. .

 

Hablemitoğlu, Necip  …..      Alman vakıfları ve Bergama dosyası, İst.2001.

 

Hamon, Leo    …………..      Socialisme et pluralité. Ed. Gallimard, 1976.

 

Hamuroğlu, Alp         …..      “Alman İslâmı”, İst. 2001.

.

. .

 

Jain, Rajendra K.        ….       Germany, the Soviet Union and Eastern Europe, 1949-

1991, London, Sangam Books Ltd. 1993.

 

.

. .

 

Kafesoğlu, İbrahim     ….       Türk – İslâm sentezi, İst. 1996.

 

Kahraman, Hasan Bülent…   Sosyal demokrasi düşüncesi ve Türkiye pratiği, Sosyal

Demokrasi Vakfı Yay. İst.2002.

 

Karabekir, Kâzım       ……    Tarih boyunca Türk – Alman ilişkileri, İst. 2001.

 

Karabekir, Kâzım       ……    Türkiye’de ve Türk ordusunda Almanlar, İst. 2001.

 

Kavukçuoğlu, Deniz   ……    Karl Marx’tan günümüze Almanya’da sosyal demokrasi,

Ank. 1977.

 

.

. .

 

Oğuz, Burhan …………..      Yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler, İst. 1983.

 

Önsoy, Rifat   …………..      Türk – Alman iktisadî münasebetleri (1871-1914), İst.

1982.

.

. .

 

Pulger, Peter   …………..      German politics, 1945 – 1995, Oxford 1995.

 

Poulantzas, Nicos       …..      Germany 1870 – 1945.  Politics, state formation and war,

Oxford 1997.

.

. .

 

Radt, Barbara ……………    Geschichte der TEUTONIA. Deutsches Vereinsleben in

Istanbul 1847 – 2000, İst. 2001, Orient – Insitut der DMG, Istanbul yay.

 

Reich, Wilhelm           ……    La psychologie de masse du fascisme, trad. P. Kamnitzer,

Paris 1972. Bu kitabın İngilizce çevirisi de “The mass psychology of Fascism” adı altında, Suffolk, Pelican Books’lardan 1978’de basılmıştır.

.

. .

 

Tekin, Emrullah          …..      Alman gizli operasyonları ve Türkler, İst. 2001.

 

Tuncer, Hüseyin         …..      Türk Yurdu üzerine bir inceleme, K.B. Yay. 1214, Ank.

1990.

 

Tuşalp, Erbil   ……………    Bozkurtlar, “Töreden partiye”, İst. 2001.

 

Türkkan, Reha Oğuz  ……    Tabutluktan gurbete, İst. 1975.

.

. .

 

Yerlikaya, İlhan          ……    XIX. Yüzyıl Osmanlı siyasî hayatında, Basiret Gazetesi,

Van 1994.

 

.

. .

 

III – MAKALELER

 

Abadan – Unat, Nermin ….   Almanya geçmişini yenemiyor, in Milliyet, 04.1997

Entellektüel bakış.

 

Acar, Özgen   …………….   V.G. d’Estaing açık konuştu, in Cumhuriyet 12.11.2002.

 

Akpınar, Turgut          ……    Yarım yüzyıl önceki hocalarımız III. Sadri Maksudî

Arsal, in Tarih ve Toplum, 162, Haziran 1997.

 

Aktan, Gündüz           ……    Almanya’da gelişmeler, in Radikal, 12.02.1999.

 

Aktan, Gündüz           ……    Fischer’in ziyareti, in Radikal, 19.07.1999.

 

Aktar, Ayhan  …………….   Trakya Yahudi olaylarını “doğru” yorumlamak, in Tarih

ve Toplum, 155, Kasım 1996.

 

Arpad, Ahmet …………….   Almanya büyürken, in Cumhuriyet, 08.02.1998.

 

Arpad, Ahmet …………….   Elli yıllık Almanya, in Cumhuriyet, 08.02.1998.

 

Arpad, Ahmet …………….   Hitler’i pazarlayanlar, in Cumhuriyet, 21.11.1999.

 

Arpad, Ahmet …………….   Alman Yahudileri güç kaybediyor, in Cumhuriyet,

12.11.2000.

 

Arpad, Ahmet …………….   Diş doktoru, sanat galerisi sahibi ve Neonazi, in

Cumhuriyet, 05.05.2002.

 

Arpad, Ahmet …………….   “Sakın bize benzemeyin!”, in Cumhuriyet, 02.09.2002.

 

Arpad, Ahmet …………….   Kitaplar ateşe atılırken, in Cumhuriyet KİTAP – 694,

05.07.2003.

 

.

. .

 

Bacinoğlu, Tamer       …..      Türkiye’de Alman vakıflarının marifetleri, in Cumhuriyet

06.07.1999.

 

Bahadır, Şefik Alp

Ve Aksu, Yusuf Ziya  ….       Küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye – Almanya arasındaki

iktisadî ………… Türk Dış Ticaret etkinlik ……… beklentiler,

in Coll. – Çıkarlar ….. Çözümler. Tarihten geleceğe ….. ilişkileri.

 

Bakırezer, Güven       …..      Nihal Atsız’ın düşüncesi, in Toplumsal Tarih 29, Mayıs

1996.

 

Balbay, Mustafa         …..      Almanya ile ilişkiler, in Cumhuriyet, 22.07.1999.

 

Bali, Rifat N. …………         …..ek: Türkiye Siyanizmle mücadele ….. in Toplumsal

Tarih 29.

 

Bali, Rifat N. …………         ….. Demokrasi döneminde Varlık Vergisi üzerine

tartışmalar, in Tarih ve Toplum 165, Eylül 1997.

 

Bali, Rifat N. …………         Yaşam öyküsü, yayınları ve düşünce dünyası ile Cevat

Rifat Atilhan, I. in Tarih ve Toplum 175, Temmuz 1998 ve V. II. in ibd.176, Ağustos 1998.

 

Bali, Rifat N. …………         II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de azınlıklar I.

“Yirmi kur’a ihtiyatlar” olayı, in Tarih ve Toplum 179, Kasım 1998.

 

Bali, Rifat N. …………         Kohen, Moiz (Tekinalp), in yaşamları ve yapıtlarıyla

Osmanlı Ansiklopedisi, YKY, 1999.

 

Bali, Rifat N. …………         Yeni bilgiler ve 1934 Trakya olayları II., in Tarih ve

Toplum 187, Temmuz 1999.

 

 Baş, Hüseyin ………..          Sermayenin beslediği iblis ve işadamlarının örtbas çabası,

in Cumhuriyet, 02 ve 03.03.2000.

 

Beckerath, Erwin von ..          Fascism, in ESS.

 

Behramoğlu, Ataol     ..          İrticanın Almanya yüzü, in Cumhuriyet, 23.03.2002.

 

Behramoğlu, Ataol     ..          Ulus-Devlet, Derin-Devlet, in Cumhuriyet, 01.02.2003.

 

Bektaş, Aysun …………        Faşizme karşı savaşan mimarın adı ölümsüzleşti, in

Cumhuriyet, 11.09.2000.

 

Belge, Murat   …………        Ulus-devlet süreci, in Radikal, 30.11.2002.

 

Belge, Murat   …………        Kaba kuvvete tapınma, in Radikal, 16.02.2003.

 

Berberoğlu, Enis         ..          Barbarlık mutlaka ikizini yaratır, in Radikal 24.04.2002.

 

Bergmann, Werner     ..          Antisemitism and xenophobia in Germany since

unification, in Coll. – Antisemitism and xenophobia in Germany after unification.

 

Binyazar, Adnan        ..          Köln radyosu, in Cumhuriyet, 06.01.1998.

 

Bloch, Walter …………        Günümüzün yüz yıl kadar öncesinde Alman bahriye

stratejisi ve denizaşırı ticareti, in Toplumsal Tarih 21, Eylül 1995.

 

Brenilly, John …………        Preface and the national idea in modern German history,

in Coll. – The state of Germany.

 

 

.

. .

 

Can, B. Bülent            ……….           Almanya’nın Türkiye’de koloni kurma planları, in

Toplumsal Tarih 8, Ağustos 1994.

 

Carr, William  ……….           The unification of Germany, in Coll. – The State of

Germany.

 

Chubin, Shahram        ..          Introduction, in Coll. – Germany and Middle East.

 

Coll.    …………………        Kıbrıs sorununun gelişmesi bağlamında 6 – 7 Eylül

olayları, in Tarih ve Toplum 33, Eylül 1986.

 

.

. .

 

 

Çalışlar, Oral  …………        Türkeş’in tarihsel misyonu, in Cumhuriyet 07.04.1997.

 

Çalışlar, Oral  …………        Nazi generalinin Türk öğrencileri, in Cumhuriyet,

10.01.2000.

 

Çalışlar, Oral  …………        Almanya’da Sosyal Demokratların yenilgisi in

Cumhuriyet, 04.02.2003.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          Hitler faşizmi, in Cumhuriyet, 02.10.1999.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          Alman İslâmı, in Cumhuriyet, 18.11.1999.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          Uyanış kültürü (!), in Cumhuriyet, 25.02.2000.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          İslâm Federasyonu, in Cumhuriyet, 30.10.2001.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          30 bin köktendinci, in Cumhuriyet, 14.12.2001.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          Alman İslâm projesi, in Cumhuriyet, 20.06.2002.

 

Çetinkaya, Hikmet     ..          Erbakan Kohl’la neler konuştu? İn Cumhuriyet,

21.06.2002.

 

 Çölaşan, Emin           ..          Onlara dokunmayan yılan bin yaşasın! İn Hürriyet,

10.10.2001.

 

Çulcu, Murat  ………..          Tarihsel süreçte Türkiye – Almanya ilişkilerine yorumsal

bir bakış, in Coll. – Çıkarlar, çatışmalar, çözümler.

 

Çutsay, Osman           ..          Nazizm sermayenin sırtında yük, in Cumhuriyet,

04.08.2000.

 

Çutsay, Osman           ..          KHK, Almanya solunu biçti, in Cumhuriyet, 07.08.2000.

 

Çutsay, Osman           ..          20. Yılında 12 Eylül, in Cumhuriyet, 15.09.2000.

 

.

. .

 

 

Denizci, Esra  ……….           Almanya’daki Türkler – Türkiye’deki Kürtler, in

Radikal, 01.06.2000.

 

Devrim, Hakkı            ……….           Avrupalının gözünde Türk, Müslüman fark etmez, in

Radikal, 01.06.2000.

 

Devrim, Serdar           ..          Fransız aydınları Alman teröriste yataklık yapmış, in

Hürriyet, 03.05.2000.

 

Doğan, Zülfikâr          ..          Rusya sosyalizm günlerini arıyor, in Finansal Forum,

31.08.1998.

 

Doster, Barış   ………..          Gurbetçi, Almanya’da büyüyor, in Cumhuriyet – Ekonomi, 31, 26.05.2000.

.

. .

 

Ebenstein, William     ..          National Socialism, in IESS.

Einandi, Mario            ..          Fascism, in IESS.

Ekşi, Oktay     …………        Pek de sürpriz olmadı, in Hürriyet, 09.04.2003.

 

Emiroğlu, Kudret       ..          Trabzon’da Avusturya boykotu 1908, in Toplumsal Tarih

8, Ağustos 1992.

 

 

Engin, Aydın  ………..          Sosyal demokratların takkesi, in Cumhuriyet, 06.03.1998.

 

Engin, Aydın  ………..          İktidarda solup sararan Yeşil, in Cumhuriyet, 20.03.2000.

 

Erez, Selçuk    ………..          Hitler’i anımsamalıyız, in Cumhuriyet – Dergi,

11.05.1997.

 

Esin, Arif        ………..          Batı Almanya ve Lebensraum meselesi, in Finansal

Forum, 11.03.1998.

 

.

. .

 

Günay, Turhan            ..          Deniz Kavukçuoğlu ile “Almanya’da Sosyal Demokrasi”

üzerine, in Cumhuriyet Kitap, 414, 22.01.1998.

 

Güven, Erdal  …………        Haider’i Avusturya’ya çok görmeyin, in Radikal,

14.02.2000.

 

.

. .

 

Heuss, Theodor          ..          National Socialism, German, in ESS.

 

Hubel, Helmut            …………        Germany and the Middle-East conflict, in Coll. –

Germany and the Middle-East.

 

.

. .

 

İlhan, Atillâ    ………..          Ufkun arkasını görebilmek, in Cumhuriyet, 30.04.1997.

 

İlhan, Atillâ    ………..          Ülkücüler’e “özeleştiri” fırsatı, in Cumhuriyet,

28.05.1997.

 

İlhan, Atillâ    ………..          Alman tezgâhı, in Cumhuriyet, 17.11.1999.

 

İlhan, Atillâ    ………            “….Manzara-i Umumiye!…”, in Cumhuriyet,

12.07.2000.

 

İlhan, Atillâ    ………            Peçetelerle havluları karıştırmayalım! İn Cumhuriyet,

20.05.2002.

 

İlknur, Miyase ………            Başyazar Nadir Nadi, in Cumhuriyet, 20-31.08.2003.

 

İnsel, Ahmet   ………            Bizdeki aşırı sağ nerede? in Radikal – İKİ, 12.05.2002.

 

.

. .

 

Jöhlinger, Otto                       ..          Das deutsche Kapital und der Orient – Alman sermayesi ve Şark,

in Handels – Zeitung des Berliner Tageblatts, sayı 37, 12 Eylül 1916.

 

.

. .

 

Karabatak, Halûk       ..          1934 Trakya olayları ve Yahudiler, in Tarih ve Toplum

146, Şubat 1996.

           

Kepenek, Yakup         ..          Faşizmden kurtuluş, in Cumhuriyet, 08.09.2003.

 

Keskin, Adnan           …………         “Deutsche” başbuğ, in Radikal, 15.02.2001.

 

Keskin, Hakkı …………        Türkiye – Almanya ilişkileri, in Cumhuriyet, 05.03.2002.

 

Keskin, Mesut,

Can, B.Bülent …………        Almanya’nın Türkiye’de koloni kurma planları II, in

Toplumsal Tarih 11, Kasım 1994.

 

Kışlalı, Ahmet Taner  …        Almanya’nın çirkin yüzü, in Cumhuriyet, 09.12.1998.

 

Kışlalı, Mehmet Ali    …        Kohl’un elçisi gidiyor, in Radikal, 25.01.2000.

 

Kızık, Serdar  …………        Almanya İslâm açmazında, in Cumhuriyet, 20.12.2001.

 

Kohen, Sami   …………        Bir sözcük yüzünden (mi?), in Milliyet, 14.03.1998.

 

Kula, Onur Bilge        ..          Alman siyaseti incelenmeli, in Cumhuriyet, 17.12.1998.

 

Kurthen, Hermann      ..          Antisemitism and xenophobia in United Germany, in

Coll. – Antisemitism and xenophobia.

 

.

. .

 

Lerman, Katharine, A.           Bismarck’s heir: Chancellor Bernhard von Bülow and the

national idea 1890 – 1918, in Coll. – the state of Germany.

 

Levi, Auner    …………        Elza Niyego olayı ve Türk – Yahudi ilişkilerine bir bakış,

in Toplumsal Tarih, 25 Ocak 1996.

 

Levi, Auner    …………        1937 Trakya Yahudileri olayı, Alınmayan der, in Tarih

ve Toplum 151, Temmuz 1996.

 

.

. .

 

Öz, Güray       …………        Yeni bir “Leitkultur” kahramanı, in Cumhuriyet

03.07.2002.

 

Özbek, Nadir  …………        Zeki Velidi Togan ve milliyetçiler sorunu. “Küçük

Başkurdistan”dan “Büyük Türkistan”a, in Toplumsal Tarih 44, Ağustos 1997.

 

Özdoğan, Günay Göksu..       Türk ulusçuluğunda ırkçı temalar. 1930 ve 1940’ların

Türkçü akımı, in Toplumsal Tarih 29, Mayıs 1996.

 

Özen, Haldun ………….       “Yeni Adam” nasıl kapatıldı, in Toplumsal Tarih 69,

Eylül 1999.

 

Özgürel, Avni ………….       Basında güç – para ilişkileri, in Radikal 18.05.2003.

 

.

. .

 

Rappoport, Charles     ….       Jaurès Jean, ìn ESS.

 

.

. .

 

Sagaster, Börte           ..          Almanya’da bir çırak. Kunduracı Ahmet Talib, in Tarih

ve Toplum 162, Haziran 1997.

 

Saraç, Necdet ………..          4. İnternasyonal yöneticilerinden Marksist iktisatçı Ernest

Mandel ile söyleşi, in Cumhuriyet, 30.06.1991.

 

Schönbohn, Wulf       ..          Alman – Türk dostluğunu güçlendirme, in Cumhuriyet,

23.07.1999.

 

Schubarth, Wilfried    ..          Xenophobia among East German Youth, in Coll. –

Antisemitism and Xenophobia in Germany after unification.

 

.

. .

 

Şahin, Halûk   ………..          Yeni düzenin yasakları, in Radikal, 13.08.1999.

 

.

. .

 

Tanilli, Server ………..          Sovyetler Birliği niçin ve nasıl çöktü? in Cumhuriyet,

03-09.01.2002.

 

Tavşanoğlu, Leyla      ..          “Çiftçiliklen ağır sayayiye yönetim” in Cumhuriyet

17.12.1997.

 

Temelkuran, Ece        ..          Yeni başlayan sersemler için faşizm!, in Milliyet Pazar,

27.10.2002.

 

Toprak, Zafer ………..          70. Yıldönümünde İttihat ve Terakki’nin 1916 Kongresi,

in Tarih ve Toplum 33, Eylül 1986.

 

Toprak, Zafer ………..          1934 Trakya olaylarında hükûmetin ve CHP’nin

sorumluluğu, in Toplumsal Tarih 34, Ekim 1996.

 

Tozan, Hilmi   ………..          Almanya’da aşırı sağ şaşkınlığı, in Cumhuriyet,

04.08.2000.

 

Tozan, Hilmi   ………            Sol muhalefeti yıldırdılar, in Cumhuriyet, 07.08.2000.

 

Töre, Nahit     ……….           “Lebensraum” krizinin sırası mı? in Finansal Forum,

10.03.1998.

 

Tuşalp, Erbil   ……….           “Belgeler denizine açılıyorum”, in Radikal Kitap,

03.08.2001.

 

.

. .

 

Uçkan, Gürhan           ..          Hortlayan hastalık: Nazizm, in Cumhuriyet, 03.05.2000.

 

Ülkü, Vural     …………        Weimar Cumhuriyeti I ve II. in Cumhuriyet, 10 ve

11.02.1999.

 

Ünver, O. Can …………        Almanya’da Türk varlığı, Dünden yarınları bir “sorunun”

anatomisi, in Coll. – Çıkarlar, çatışmalar, çözümler. Tarihten geleceğe Türk – Alman ilişkileri.

 

.

. .

 

Vergau, Hans Joachim           Top, Türkiye’nin sahasında, in Milliyet, 29.08.1997

Entellektüel bakış.

 

Vergin, Nur    ………….       Nefretin doruklarında demir atan ırkçılık, in Yeni Yüzyıl,

06.04.1997.

 

.

. .

 

Werner, Bergmann     …        Antisemitism and xenophobia in Germany after

unification, in Coll. – Antisemitism and xenophobia in Germany

after unification.

 

Wetzel, Juliane           …        Antisemism among right-wing extremist groups,

organisations and parties in Postunification Germany, in ibd.

 

.

. .

 

Yarar, Erhan   …………        Türk – Alman ilişkilerinde ortak çıkar ve çatışmaları ile

olası çözümler, in Coll. – Çıkarlar, Çatışmalar, Çözümler. Tarihten geleceğe Türk – Alman ilişkileri.

 

Yavuz, Ünsal  …………        Sevr – Lozan – AB (Yeni Sevr?) in Cumhuriyet, 23-

24.08.2003.

Yetkin, Çetin  …………        Struma olayının içyüzü, in Cumhuriyet, 12-18.02.1993.

Yetkin, Murat …………        Almanya seçimleri ve “derin AB”engeli, in Radikal 22.09.2002.

Yetkin, Sabri  …………        İzmir millî kütüphane hey’et-i ilmiyesinin “Nünûme köy”

                                               projesi (1916), in Toplumsal Tarih 29, Mayıs 1996.

Yıldızoğlu, Ergin        ..          Haider’in “hakikati”, in Cumhuriyet, 07.02.2000.