Konut Tipleri Ve Bunlarin İnşa Teknikleri

Kültür Eserleri > THKK 3 - İnşaa Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri > Konut Tipleri Ve Bunlarin İnşa Teknikleri

Konut Tipleri Ve Bunlarin İnşa Teknikleri

“Eski Türk evleri konusunda araştırmalar yapmış olan Reha Günay, Anadolu’da Türk evini incelediğimizde göçebelikten gelen bazı izler görüleceğini belirtir: ‘Bu izler özellikle oda tasarımında ve oda ile sofanın ilişkilerinde belirginleşir. Oda, bir çadır ya da topak ev gibi düşünülürse sofa da bunun dış çevresidir. O kadar ki eski örneklerde sofanın üstü kapalı, ama çevresi doğaya tümüyle açıktır. Sofa ya da dış çevre, odayı her yandan sarar.’…”

“Klasik Türk evinin göçmen çadırları dışında başka yapılardan da esinlenebileceği düşünülebilir. Tamara Talbot Rice’ın Bizans evlerini tanımlayan satırları, Bizans sivil mimarîsinin burada bir faktör olabileceğine işaret etmektedir. ‘İlk devirlerde sokağa bakan duvarlarda pencere açılmazdı. Pencerelerin tümü avluya bakar(dı)’…”[1] Bu keyfiyeti daha önce görmüştük.

Konut çeşitlerinin ve bunların Anadolu’nun sathında dağılma şekil ve sebeplerinin tetkiki bunları genel hatlarıyla bir sınıflandırmaya tâbi tutmayı gerektiriyor. Mantıkî silsile olarak çadır-topak ev’lerden başlayacağız.

[1]           Selçuk Erez. – Türk evinin kökenleri, in (Cumhuriyet) DERGİ 205, 11.02.90

( * ) Site yönetimi tarafından eklenen başlık, bağlantı ve içerikler – bu içerikler kitabın orjinalinde yoktur okuma kolaylığı için site yönetimi tarafından eklenmiştir.