Kısaltmalar

Şubat 9, 2017

İl adları

Adana

Ada İstanbul Ist
Adıyaman Adı İzmir İz
Afyonkarahisar Af Kars Kr
Ağrı Kastamonu Ks
Amasya Ama Kayseri Ky
Ankara Ank Kırklareli Krk
Antalya Ant Kırşehir Krş
Artvin Ar Kocaeli Kc
Aydın Ay Konya Kn
Balıkesir Ba Kütahya
Bilecik Bil Malatya Ml
Bingöl Bn Manisa Mn
Bitlis Bt Maraş Mr
Bolu Bo Mardin Md
Burdur Brd Muğla
Bursa Brs Muş
Çanakkale Çkl Nevşehir
Çankırı Çkr Niğde
Çorum Çr Ordu Or
Denizli Dz Rize Rz
Diyarbakır Dy Sakarya Sk
Edirne Ed Samsun Sm
Elâzığ El Siirt Sr
Erzincan Ezc Sinop Sn
Erzurum Ezm Sivas Sv
Eskişehir Es Tekirdağ Tk
Gaziantep Gaz Tokat To
Giresun Gr Trabzon Tr
Gümüşhane Gm Tunceli Tn
Hakkâri Hak Urfa Ur
Hatay Hat Uşak
İsparta Isp Van Vn
İçel İç Yozgat Yz
    Zonguldak Zn
 

 

 

Kitaplar
BTL Hüseyin Kâzım Kadri. — TÜRK LÛGATI, Türk Dillerinin İştikakı ve Edebî Lûgatları, I-IV, 1927-1945
CHM-JWH Unesco, CAHIERS d’HISTOIRE MONDIALE – JOURNAL of WORLD HISTORY
CULTURES Unesco, 1973’ten itibaren CMH-JWH’nin devamı olarak çıkan dergi
DAT DICTIONNAIRE ARCHEOLOGIQUE des TECHNIQUES, Paris 1963, I-II
DELT Bedros Efendi Keresteciyan. — DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE de la LANGUE TURQUE, Londra 1912
DLT Kaşgarlı Mahmut. — DİVANÜ LÛGATİ-T-TÜRK Tercümesi. Çev. Besim Atalay, I-III, 1939-41
DS Türkiye’de Halk Ağzından DERLEME SÖZLÜĞÜ, I – X, 1963-78
EA ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1976
EB ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1953
El ENCYCLOPEDIA of ISLAM, Leiden, 1960’tan itibaren neşrine devam edilen yeni baskı
ESS ENCYCLOPAEDIA of the SOCIAL SCIENCES, E.R.A. Seligman ed., N.Y. 1949
ET ETHNO – PSYCHOLOGIE. Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre
GA Ömer Asım Aksoy. — GAZİANTEP AĞZI, I-III, 1945-6
GG Ziya Şükûn. — FARSÇA – TÜRKÇE LÛGAT, GENCİNEİ GÜFTAR-FERHENGÎ ZİYA, İst. 1967
GLE GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE, 1960
HM Unesco, HISTORY of MANKIND
HT A HISTORY of TECHNOLOGY, I, II, Oxford 1975
İA İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

 

IESS INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA of the SOCIAL SCIENCES, David L. Sills ed., USA 1968
IJMES INTERNATIONAL JOURNAL of MIDDLE EAST STUDIES, Cambridge
ISSJ Unesco, INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL
JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient, Leiden
JPS The Journal of Peasant Studies, London
KT Şemseddin Sami. — KAMUS TÜRKÎ
ML MEYDAN – LAROUSSE
OCT Histoire generale des Techniques I, Les Origines de la Civilisation Technique, PUF, Paris 1962
Rich Anthony Rich. — DICTIONNAIRE des ANTIQUITES ROMAINES et GRECQUES, trad. M. Chéruel, Paris 1883
SDD Türkiye’de Halk Ağzından SÖZ DERLEME DERGİSİ, 3-6, 1947-57
SF/TF SİVAS FOLKLORU – TÜRK FOLKLORU Dergisi
TA TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
TAD TÜRK ARKEOLOJİ DERGİSİ
TED TÜRK ETNOGRAFYA DERGİSİ
TFA TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI Dergisi
TS TARAMA SÖZLÜĞÜ. XIII. Yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla, I – VIII, 1963-77
TTKg

 

 

Türk Tarih Kongresi Bildirileri TURCICA, Revue d’Etudes Turques, Paris
TURCICA TURCICA, Revue d’Etudes Turques, Paris.
YTS Suat Sinanoğlu. — YUNANCA – TÜRKÇE SÖZLÜK. Kelimelerin Etymonu Esas tutularak tertiplenen, Ank. 1953
ZTS ZANAAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, T.D.K., Ank. 1976