Kültür Eserleri > THKK 5 - Halk Eczacılık ve Sağaltma Teknikleri > İran Tıbbı

İran Tıbbı

Yahudilerin iki kez İran istilâsına uğrayıp (Birinci Mabet ve İkinci Mabet dönemleri) asırlarca sürecek sürgün hayatlarında İran’la iç içe olmuşlar ve bittabi aralarında büyük kültürel alışveriş vaki olmuştu. Daha önceleri ayrıntılarıyla irdelemiş olduğumuz İran tıbbına bir ekleme yaparken bunu vesile ittihaz edip işbu eklemeyi, İbranî tıbbı başlığının sonuna koyduk.

Adolf Fonahn, 1910 yılına kadar çok az araştırılmış İran tıbbının kaynaklarını, ayrıntılarıyla irdeliyor. Araştırmalarını yedi bölüme ayırmış: Anatomi ve fizyoloji; patholoji ve tedavi; hıfzıssıhha; manzum şekilde tıbbî eserler; farmakoloji; birkaç veteriner–tıbbî eser üzerine bilgiler; bazı İran ansiklopedilerinde tıp ve yardımcı meslekler; tıbbî lexikografi, tıbbî coğrafya, biyografi, mektuplar, portreler; son söz.

Ekler: Birkaç ünlü İranlı tabip hakkında kısa notlar; yeni İran tıbbına dair literatür.

Fonahn, ilk bölüm için 408 eser ve yazarını irdelemiş. Ekler’i de 25 başlık altında toplamış[1].

Bunların ayrıntılarına girmedik. Sadece yeni araştırıcılara bir yardım olur düşüncesiyle bahsettik.


[1] Adolf Fonahn. – Zur Quellenkunde der Persischen Medizin, Leipzig 1910. Tıpkıbasım Leipzig 1968.