Galata’da Teutonia – Bir Tarihî Tecessüs

Aralık 11, 2017
Kültür Eserleri > Faşizm Alman Kimliği Türkiye İle İlişkiler - Cilt 1 > Galata’da Teutonia – Bir Tarihî Tecessüs

Galata’da Teutonıa – Bir Tarihî Tecessüs

Tötonlar, Jutland’ın Batı kıyısından ve Elbe nehri ağzından gelen bir Alman kavmi olup, M.Ö. 120 yılında Romalıların peşine takılarak Rhein (Ren) ve Rhône nehirlerini takibederek Güney’e inmişlerdi. Ama bu iş onlara yaramamıştı, şöyle ki erkekler yenilip liderleri yakalanarak öldürülmüştü. Kavmin geri kalanı ise tarih kitaplarından silinecekti.

 

“Teutonia” adı, “Germani” ve “Alemannia”nınkilerle birlikte, ilki 1815’te Jena’da kurulmuş erkek kardeşlik dernekleri arasında sık kullanılan bir ad idi. Bu dernekler, Napoleon zamanından sonraki yıllarda, tüm Almanların ulusal birliğini ve özgürlüklerini korumak üzere kurulan öğrenci birlikleri olmuşlardı. Bu derneklerin bayraklarının rengi olan “siyah – kırmızı – altın sarısı”, 1832 yılında Alman ulusunun da bayrağının rengi olup bugün dahi geçerliliğini korumaktadır.

 

Ulusal – Liberal hareket 18 Mayıs 1848’de Frankfurt’taki Paul kilisesinde düzenlenen Alman Ulusal Birliği ile sonuçlandı.

 

Teutonia’nın Konstantinopel / İstanbul’da 1847 yılındaki kuruluşu, bu adın derneklerde, birliklerde sevilerek kullanılmasına rastlıyordu. Ama buradaki kişiler öğrenciler değil, Alman küçük esnafı idi. Camcılar, marangozlar, saat yapımcıları vs. Bu kişiler şanslarını uzaklarda aramak için Boğazın kıyısındaki bu şehre gelmişlerdi ve samimî bir ortam içinde buluşabilecekleri bu derneği kurmuşlardı.

 

Alman Gezinti Derneği’nin 1907 tarihli bildirisinde şunlar okunuyor : “Güzel 1848 yılında, Parlamento Frankfurt’ta Alman kavimlerini neşeyle birleştirirken, Boğaz’daki Almanlar da bu coşkuya ortak oldular. Aslen Frankfurtlu olan tüccar Dr. Schneider, güzel bir yaz günü tüm koloniyi Bebek’teki kır evinde Reichs yöneticisi Kont Johann’ın seçilmesini kutlamak üzere toplandı. Avluda tahta şişe geçirilmiş bütün bir öküz kızarmakta, lezzetli yemeği tatlandıran biralar fıçılardan fışkırmakta, Avusturya, Prusya ve Hansa Birliği’ne bağlı temsilciler, dağda, siyah – kırmızı – sarı renkli bayraklarla süslenmiş balkonda oturmakta ve Alman birliği şerefine konuşmalar yapmaktalar. Coşku dolu konuşmaların arkası kesilmemekte”.

 

Alman erkek kardeşlik cemiyetinin bayrağında, broşüründe ve internetteki bilgi sayfasında, bugün de “şeref – özgürlük – vatan” yazmaktadır.

 

Almanya ve Avusturya’da 1950 yılından beri, 121 tane erkek kardeşlik derneği vardır ve bunlardan birkaçı, Aachen, Freiburg, Jena, Harburg veya Regenburg – Teutonia adını taşımaktadır. Onların bu fikirlerinin, günümüzde geleceğe dönük ne gibi bir yeri olabileceği tartışılabilir (237) .

 

İstanbul’daki dernek de, hâlâ eski adını taşımakta, ama bugün de, dün olduğu gibi, erkek kardeşlik derneği ile hiçbir ortaklığı bulunmamaktadır. Bu ad sadece XIX. yy ortasından itibaren o zamanki Konstantinopel, bugünkü İstanbul’da yaşayan Alman kolonilerine ait bir anı olup bu da, çok iyi anlaşılabilir bir husus olmaktadır.

 

(237) Tarafımızdan belirtildi.