Ticaret Anlaşması (Ekim 1941)

Aralık 12, 2017
Aralık 12, 2017

Ticaret Anlaşması (Ekim 1941)

Ticaret Anlaşması (Ekim 1941) Alman hükümeti, ticaret anlaşması konusunda ilk temasları yapmak üzere, uzmanlığı ve değeriyle tanınmış İktisat ve Ticaret Dairesi Başkanı sefir rütbesindeki Claudius’u Ankara’ya […]
Aralık 12, 2017

Hitler’in, Reichstag Nutku

Hitler’in, Reichstag Nutku Hitler, yabancı sefirlerin davetli olduğu, İtalya Dışişleri Bakanı ile Alman hava, kara ve deniz orduları komuta erkânı ve mebusların hazır bulunduğu Reichstag’a, Nazilerin […]
Aralık 12, 2017

Hüsrev Gerede’nin Anıları

Hüsrev Gerede’nin Anıları Sadetten çıkmadan Hitler dönemi Almanya’sında Berlin Büyükelçimiz Hüsrev Gerede’nin anılarından[1] (sahife sırasını gözetmeksizin) konumuzu yakından ilgilendiren bölümleri aktarıyoruz. Bunlar aynen belge mahiyetinde olup […]
Aralık 12, 2017

Hitler Almanya’sının Türk Dostları

Hitler Almanya’sının Türk Dostları Şimdi, I. Dünya Harbi’ne takaddüm eden ve bu Harp sırasında devam eden “Alman hayranlığı”nı bu kez, II. Dünya Harbi sırasında yine bazı […]