Alman Oryantalizmi

Aralık 12, 2017
Aralık 12, 2017

Alman Oryantalizmi

Alman Oryantalizmi ‘Alman İslâm’ı’, Türkiye’ye nüfuz etmenin tek yolu değildi. Bir de ‘Alman Oryantalizmi’ ortaya çıkmıştı. Bununla Almanya ‘Doğu’ya istediği biçimi vermek için bir başka âlet […]
Aralık 12, 2017

Aabf, Almanya’nın Planlarını Destekliyor

Aabf, Almanya’nın Planlarını Destekliyor Ne yazık ki, Alevî kitlesini temsil ettiğini söyleyen Almanya Alevî Birlikleri Federasyonu (AABF), İslâm’ın kullanılması planlarında kendisine ayrılan role tereddütsüz talip olmuştur. […]
Aralık 12, 2017

‘Alman İslâm’ı’ Ve Alevîlik – ‘Alman Alevîliği’

‘Alman İslâm’ı’ Ve Alevîlik – ‘Alman Alevîliği’ ‘Alman Alevîliği’nin birinci adımı, ilk kez Cizvitlerin ‘Beyaz Azizler’ tarikatının yayın organı CIBEDO’nun 1988 bülteninde Katolik Kilisesi’nin İslâm uzmanı […]
Aralık 12, 2017

Irkçılık Sorun Değil!

Irkçılık Sorun Değil! Bütün bunlar, Almanya’da açıkça yaşayan ve toplumda sinsice etkili olan ırkçılığın gizlenmesine, üstünün örtülmesine, gözden kaçırılmasına ve önemsiz görülmesine yarayan politikalara hizmet ediyor. […]