Millî Eğitim Dâvamiz

Aralık 13, 2017

Millî Eğitim Dâvamiz

Millî Eğitim Dâvamiz Memleketimizin temel davasının Millî Eğitim meselesi olduğu ve onun hallinin diğerlerini çok basitleştireceği şüphesizdir. Bu meselenin büyük ciddiyetle ele alındığını şükranla öğreniyoruz. Asırların […]
Aralık 13, 2017

Sunuş

Sunuş İstanbul, 02. 06. 2001   Bu kitap, 2000’nin ortalarında yayınlanmış “Anılar”ımın bir tür devamı oluyor. O günlerdeki ruh haletim ve düşünce sistemim bunun her sayfasında […]
Aralık 12, 2017

Sonuç

  Genelkurmay Başkanlığı arşivinin İstanbul’dan götürüldükten sonraki akıbetini bilmiyoruz. Bu konudan bahseden tek kişi, Türkiye’de görev yapmış olan ve makalemizde de adı geçen Alman subayı Kress […]
Aralık 12, 2017

Ekler

Ekler Türkiye ile “Geleneksel dostumuz” Almanya ilişkilerine dair 2000 yılından itibaren basında çıkmış makaleleri derleyip bunların arasından ana konumuz bakımından önemli gördüğümüz kısımları buraya aktardık. Bunu […]