Hortlak

Aralık 13, 2017
Aralık 13, 2017

Hortlak

Hortlak  Cumhuriyet, 5 Mayıs 1978   Batı kapitalizmi komünizme karşı “Berlin — Roma Mihvezi” üzerine oluşan bir “hatt-ı müdafaa” oluşturmuş, buna ruh hekimlerinin “paranoyak” olarak nitelendirdikleri […]
Aralık 13, 2017

Çelik Üretimi Yükselmedikçe

Çelik Üretimi Yükselmedikçe Cumhuriyet, 9 Temmuz 1977   Ayının on türküsü varmış, dokuzu ahlat (dağlarda çıkan yaban armudu) üstüneymiş. Benim türkülerimin onu da üretim üzerinedir. Ancak […]
Aralık 13, 2017

Tarih Yapıcıların Tuzakları

Tarih Yapicilarin Tuzaklari 6 Haziran 1977   “Resmî tarih’le her zaman ters düştüm. Bırakalım bunu, günümüzde de ne denli kâzip (sahte) şöhret varsa, çoğunun, benim akçemle […]
Aralık 13, 2017

Tarihteki Kurt Isırmazdı!

Tarihteki Kurt Isirmazdi! 14 Mayıs 1977   Evet, “zülüf-ü yâr”e dokunmayacak, büyük işadamlarımızı gücendirecek yazılar yazılmayacaktı. Ben de, yazılarımın basılabilmesini teminen buna gayret ediyordum, ama düşünce […]