Ocak 18, 2018

126. Bölüm

Mandei’ler hakkında ayrıntılar *  Yezidî’lere geçmeden önce gnostik’ler (Arifiyyûn) vesilesiyle sözünü etmiş olduğumuz Mandeî’lere, mevzumuzla yakın alâkası itibariyle, kısaca değineceğiz. Bunlar kendilerini mandayye (gnostik’ler) veya nasorayye […]
Ocak 18, 2018

125. Bölüm

Bir Ermeni heretik hareketi Arevortikler * “XVI. yy.da. Mardin’in bir mahallesi Şemsiyye adını taşımakta olup burada oturan halk erâmine olarak kaydedilmiştir. Bunlar şemsî dininin mensupları olmalıdırlar”.[1] […]
Ocak 18, 2018

124. Bölüm

Ay ile ilgili kült ve inançlar – Kameri’ler * Yine Adana menşeli bir gazete haberine göze atalım: “Aya tapan Kamerî’ler arasında parçalanma artıyor. Aya tapan Kamerî […]
Ocak 18, 2018

123. Bölüm

Totem ve Totemcilik kavramlarının izahı ve tahlili * Kurt masalı bizi, ağızlardan düşmeyen “totem – totemcilik” kavramları üzerine eğilmeye sevk ediyor. Gerçekten bu sözcük (“Şamanlık”la birlikte) […]