Liberalizm

Aralık 13, 2017
Aralık 13, 2017

Liberalizm

Liberalizm Cumhuriyet, 21.07.1983   Tanzimat’ta, İngiltere ile akdedilen ticaret anlaşmasına göre gümrükler açılmış, İngiliz malları, Osmanlı mülkünü istila etmişti. Yerli zanaat tümden denecek kadar çökmüştü.   […]
Aralık 13, 2017

Yabancı Sermaye

Yabanci Sermaye Cumhuriyet, 13.01.1983   Yıllar yılı yabancı sermaye gelsin diye yırtınır dururuz. Bu keyfiyet, benim hep zihnimi kurcalamış, “ırgat”ı, “işçi”ye dönüştürmemek için her türlü üretimi, […]
Aralık 13, 2017

Türkiye’de Özel Sektör Gerçek Kalkınmaya Öncülük Edemiyor

Türkiye’de Özel Sektör Gerçek Kalkınmaya Öncülük Edemiyor Cumhuriyet, 19 Aralık 1982   1982’de Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldığımda Cumhuriyet’ten Osman Ulagay arkadaşımız benimle bir […]
Aralık 13, 2017

Asil Çelik Nasıl Kurtulur?

Asil Çelik Nasil Kurtulur? Cumhuriyet, 28.10.1982   Özel teşebbüsümüz, kendisinden beklenmeyen bir atılganlıkla Asil Çelik tesislerini kurmuştu ki bu, ciddi sanayileşmeye doğru atılmış bir ilk adım […]