Enderun Ve Ötesi

Aralık 13, 2017

Enderun Ve Ötesi

Enderun Ve Ötesi Cumhuriyet, 17.01.1990   Osmanlı Devleti, daha I. Murat’tan itibaren, fethedilmiş ülkelerde rastladıkları yetenekli gençleri, saray okulu olan Enderun’da, önce İslâmlaştırıp sonra da eğitiyor, […]
Aralık 13, 2017

Günlük Olaylar Ve Türkiye Gerçekleri

Günlük Olaylar Ve Türkiye Gerçekleri Cumhuriyet, 08.11.1989   1945’lerden itibaren Millî Şefimizin eliyle ülkeye, yabancı güçlere tam teslimiyet durumu benimsetilmişti. Ve o gün bu gün bu […]
Aralık 13, 2017

Yeraltı Kaynaklarımızın Yarattığı Sorunlar

Yeralti Kaynaklarimizin Yarattiği Sorunlar Cumhuriyet, 19.09.1989 II.Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbour baskını, Amerika’yı Pasifik’teki birçok hammadde kaynaklarından mahrum bırakmış, özellikle harp sanayii, çelikleri için değerli alaşım […]
Aralık 13, 2017

Burjuvazi – Demokrasi – Üniversite

Burjuvazi – Demokrasi – Üniversite Cumhuriyet, 16.06.1989   Batı’nın mimarı burjuva – kapitalist sınıf, iki yüz yıldan fazla bir süredir iktidara sahip olup onu sımsıkı elinde […]