Aralık 13, 2017

Tarımsal Eserler (Risaleler)

Tarimsal Eserler (Risaleler) Tarımsal eser – risale ile tarımsal yöntem ve tekniklerin sistematik, şümullü bir tarifi kastedilmiştir. 535 yılında kaleme alınmış Chhi Min Yao Shu, bütünüyle […]
Aralık 13, 2017

Tarımsal Takvimler

Tarimsal Takvimler Bunların kâğıda dökülmüş şekilleri Çin’de çok eskiye dayanır. Bu ülkenin sert ve peşinen kestirilmesi olanaksız iklimi, Çinli çiftçileri phenology[1]nin dikkatli tetkikine sevk etmiştir. Yıldız […]
Aralık 13, 2017

II. Çin Tarımı

II. Çin Tarimi “Hun çağındaki ziraat kültürü ile ilgili en önemli eserler, Selenga nehri ve Baykal Gölü kıyılarındaki İvolgi ve İlmova’ya Padi’de ele geçmişti. Kazılar sırasında […]
Aralık 13, 2017

İlk Sulu Tarım

İlk Sulu Tarim Çapa ve sabandan sonra sulama, bir nüfus artış alanına mücavir daha az müsait bir iskân mahallinde meydana çıkmış bir üçüncü yeniliğe misal teşkil […]