Tarımsal Âletler Ve Teknikler

Aralık 13, 2017

Tarımsal Âletler Ve Teknikler

Tarimsal Âletler Ve Teknikler Şek. 17’de bir tipik Çin ahşap sabanı görülür. Bunda özellikle dikkati çeken husus, ok’un doğruca öküzlerin boyunduruğuna bağlanmayıp ucunda, koşum takımının bağlandığı […]
Aralık 13, 2017

Daimi Tarlalar

Daimi Tarlalar Ekilecek tarlayı münavebe ile değiştirerek, yani birini nadasa bırakıp öbürünü işleyerek yapılan değişmeli tarım’a karşılık daimî tarlalar Çin’de başlıca tarım şekli olmuştur. Devletçe tarlaların […]
Aralık 13, 2017

Tarla Açılması Ve Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi

Tarla Açilmasi Ve Tarima Elverişli Hale Getirilmesi Toprağın ekilebilmesi için önce temizlenip tarla haline getirilmesi gerekir. “Yeni tarlalar için dağ ya da bataklıklarda toprak temizleneceği zaman, […]
Aralık 13, 2017

Mütemmim Kaynaklar

Mütemmim (tamamlayıcı) Kaynaklar Mütemmim kaynaklar arasında çok sayıda nebatat (botanik)la ilgili eser bulunmakta olup bunlarda ekinler, bunların gelişmeleri, çeşitleri coğrafî dağılımları, kullanılmaları, yetiştirme gerekleri ve sair […]