Aralık 13, 2017

Gübreleme

Gübreleme Çinli çiftçi, Avrupalı meslektaşları gibi, toprağın “kuvveti”nin idamesi hususunda hassastı. Onun kullandığı gübre tür ve kullanış şekli Avrupalınınkinden hayli farklıydı. Batı’da tarım ekonomisi büyük ölçüde […]
Aralık 13, 2017

Ekme Yöntemleri

Ekme Yöntemleri Çin ekme yöntemleri XVIII. yy öncesi Avrupa’nınkilere göre çok daha özenli olmuş, ürün, tarlanın ebadı, toprak ve hava şartlarına göre farklı yöntemler uygulanmıştır. Genel […]
Aralık 13, 2017

Tohumun Hazırlanması

Tohumun Hazirlanmasi Bir yıl önce itina ile seçilip ambarlanmış tohum ilkbaharda dışarı çıkarılır, durumuna bakılır ve ekilmek üzere hazırlanır: “tohum atılmadan yirmi gün kadar önce… tohumu […]
Aralık 13, 2017

Fidan Dikme Takvimi Ve Ekim Tarihlerinin Seçimi

Fidan Dikme Takvimi Ve Ekim Tarihlerinin Seçimi “Ekme ve dikme ödevlerinin her birinin ayrı yeri vardır: (her bir ürün için) doğru zaman biliniyorsa ve tavsiye edilen […]