Toprak Türleri Ve Durumu

Aralık 13, 2017

Toprak Türleri Ve Durumu

Toprak Türleri Ve Durumu Abrak, “kum, taş ve çamurla karışık toprak”tır (Af). Sözcük Arapçadan geçmedir (bkz. A. Tietze.- Direkte arabische Entlehnungen…. s. 265). Bu dilde “sert […]
Aralık 13, 2017

Sulama

Sulama Halk tekniklerinin tetkikinde uyguladığımız yöntem, fiilî müşahedelerimizin ve kaynakların bize aktardıklarının dışında, her konu ile ilgili halk lûgatçesini taramak ve bunların mümkün olduğu kadar alfabetik […]
Aralık 13, 2017

VII – Anadolu Tarımı

VII – Anadolu Tarımı Anadolu, Bizanslı olmadan Önce Romalı (Rûm) olmuştu. Günümüzde kutlanan çeşitli tarımsal bayramlar bize Varro’yu anımsatıyor, kitabının başında, yine bir çiftçi olan kayınbabası […]
Aralık 13, 2017

VI – İslam Dünyası Tarımı

VI – İslam Dünyası Tarımı “Çiftçi ekmezse, yapıcı inşa etmez ve dokumacı dokumaz” diyerek İbn Vahşiye, al-Falâha al-nabatîya’sında, tarımın ekonominin temelini oluşturduğunu vurgulamış oluyor.  yy.dan itibaren […]