Aralık 13, 2017

Ekinin Yüklenmesi

Ekinin Yüklenmesi Şek. 89 ve 90’da ekin yığını, demeti, saman ve sair otları kaldırmaya yarayan aygıtlar görülmektedir. Şek. 89 sağ altta, dirgen’in ucunun ısıtılarak kıvrılması işlemi […]
Aralık 13, 2017

Ekinin Biçilmesi

Ekinin Biçilmesi “… Alaca Bakır Çağı M.Ö. III. binde Anadolu’da da, tıpkı Mezopotamya’da olduğu gibi, çok yüksek bir kültürün mevcudiyetini belgeleriyle tanıtmıştı. Kalkolitik buluntular bizi bir […]
Aralık 13, 2017

Tarla Çalışmaları

Tarla Çalışmaları İlkbaharda tarlanın sürülmesine ahır aktarması-ahır hergi (Ank), ahır aktarması (Tn); yine ilkbaharın başında yapılan nadasa da ahır nadası (Ka, Es) deniyor. Buradaki ahır sözcüğünden […]
Aralık 13, 2017

Tarım Usulleri Ve Aletleri

Tarım Usulleri Ve Aletleri Halk kitlelerinin aslında yeterince tedvin edilmiş olmaktan uzak bir anonim geleneksel uygarlığa sahip bulunduklarını biliyoruz. Bu itibarla “alışılagelmişlik”, yani Batı diliyle “klasisim”, […]