Aralık 13, 2017

Halk Meteorolojisi Ve Takvimi

Halk Meteorolojisi Ve Takvimi “Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden” Evren, “kâinat-kozmos”tur; evren, “düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar”dır; evren, “zaman”dır; evren, “ulu”dur; […]
Aralık 13, 2017

Sonuç

Sonuç Buraya kadar söylenenler aile yapısı ile mülkiyet ve üretim ilişkileri arasına sıkı bir rabıtanın varlığına işaret ediyor. Buna karşılık Türk akraba terminolojisinin Batı dillerinde rastlanmayan […]
Aralık 13, 2017

Yunanda Kadın

Yunanda Kadın Eflâtûn’un Kanunlar’ında, kadının ekonomik yaşamdaki durumu bahis konusu olduğunda ünlü hoca Sparta’nın bu bapta Attika ile Trakya arasında ortayı tuttuğunu, Trakyalıların ve daha başka […]
Aralık 13, 2017

Üretimde Kadının Rolü

Üretimde Kadinin Rolü Geleneksel tarımcı – hayvancı bir Anadolu kadınının üretimdeki rolünün tetkiki belki de dayının aile içindeki mümtaz mevkiinin izahına yardımcı olacaktır. Bu araştırma konumuz […]