Aralık 14, 2017

Giyim Teknikleri

II.BÖLÜM: Giyim Teknikleri Doğruca konuya girmeden önce tarihten bir sayfa açıyoruz. Osmanlı devleti oldum olası, gerek idareci sınıfın, gerekse genel olarak tebaanın kılık-kıyafetini kayıt altına almayı […]
Aralık 14, 2017

Anadolu Halısı

Anadolu Halısı Konunun bütünüyle içine girmeden önce, bir Batılı sanat adamının, eserlerimiz karşısında duyduğu heyecana tercüman olalım. Bu kişiden, aynı bağlam içinde daha sonra da söz […]
Aralık 14, 2017

Anadolu Kilimi

Anadolu Kilimi Dokuma sanatının geçmişine bakıldığında, öncülerin “ağ örgüsü tekniği” ile “ilmik tekniği” oldukları görülür. Ağ örgüsü tekniğinde iplik, tığ görevi yapan bir gerecin yardımıyla, biteviye […]
Aralık 14, 2017

Dokuma Araçları (Tezgâhları)

Dokuma Araçları (Tezgâhları) Düz el dokumaları, hattâ halılar, aynı tezgah ta dokunabiliyor. Aynı çözgü düzeni üzerine biri veya birkaçı, hattâ hepsi bir arada dokunabilir. Kirkitli dokuma […]