138. Bölüm

Ocak 18, 2018

138. Bölüm

Doğu Anadolu danslarından Akışta * Yukarda sözünü ettiğimiz akışta-hakışta aslında doğu illerimizde oynanan, karşılıklı el vuruşmak (çarpmalı) ve isim ailesi teşkil eden bir danslar dizisinin bir […]
Ocak 18, 2018

137. Bölüm

Anadolu danslarında kılıcın işlevi * Düğün danslarında kılıcın işlevi, kötü ruhları kovmak, geline (ve güveye) nazar değmesini önlemektir. Bu kılıç, çoğunlukla çift kılıç öğesinin Samî alanda […]
Ocak 18, 2018

136. Bölüm

Anadolu düğün danslarından çayda çıra * Anadolu’da düğünler, dans etmek için en önemli vesilelerdir. Nasıl olmasın ki bir hieros gamos tekrarlanacaktır! Bundan neler doğmayacaktır ki: birbirlerinden […]
Ocak 18, 2018

135. Bölüm

Bazı Anadolu halk oyunları nın kökeni * Artemis’in de, Dionysos gibi, ağaç türünden bitkilerle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Bir Erzurum barı, kavak oyunu: “Ben bir kavak yol […]