Aralık 14, 2017

Taş Ocaklari

Taş Ocakları İnsanoğlunun çevresindeki taş türleriyle ilişkisi, tarihinin derinliklerinde kaybolur. Zaman içinde bu ilişki, besin maddeleriyle olanla kıyaslanacak gibi bir evrim geçirmiştir. Artık insanoğlu, deneyimli bir […]
Aralık 14, 2017

Köprüler

Köprüler Türlü etkiler sadece dinî ve yarı-dinî binaları değil, lâik yapıları da ezcümle köprü plânlarını da kapsıyor. Çocukluğumuzdan beri üzerinden gelip geçtiğimiz, Sinan’ın eseri Büyükçekme köprüsü, […]
Aralık 14, 2017

Sunum

Sunum Bizans’ın Hristiyan Ảνατολή’sini Frederic Barberoussa’nın Haçlı seferleri zamanında Batılı yazarların Turchia’sı haline getiren; Oğuz boylarının, yerleşik nizama geçmiş olanlarının başının derdi, haşarı, tam göçebe Türkmen’in, […]
Aralık 14, 2017

Önsöz

Önsöz ‘İnsan nedir?’ sorusuna yanıt aramak, insanlık tarihi kadar eskidir. Çeşitli inanç, düşünce akımları ve ideolojiler bu soruya, kendi özgül bakış açılarından yanıt aramışlar ve tanımlar […]