Aralık 14, 2017

Taş

Taş Buraya kadar çeşitli konularla ilgili olarak birçok yörenin karakteristik taş inşaatından örnekler verdik. Anadolu’da dolanmamız sıralarında da, başlıca renkli taşların, öbürleri gibi, belli boyutlarda tane […]
Aralık 14, 2017

Çini

Çini Bu bahis dahi yine, buraya kadar irdelediğimiz toprak seramik mamulleri kategorisine girmektedir. Biz “seramik” tabirini kap-kacak, çanak-çömlek ve daha da kapsamlı olarak pişmiş tuğla ve […]
Aralık 14, 2017

Çömlekçilik

Çömlekçilik Adana Müzesi müdürü Ali Rıza Yalgın, Gaziantep’in Güney’inde iskân edilmiş Barak, Elbeyli ve Berelli Türkmenleri arasında ilkel çömlekçiliğin hâlâ yaşadığını (yazı 1940’da yayınlanmış) anlatıyor. Bunların […]
Aralık 14, 2017

İnşa Malzemeleri

İnşa Malzemeleri İnsanoğlu, ağaç ve taşın bulunmadığı ya da nadir olduğu yerlerde toprağa sarılmış, onunla evini yapmış, kil’in yapışkanlığından faydalanarak (“kil” sözcüğü ise Sanskrit keli = […]