Aralık 14, 2017

Siirt Bölgesi

Siirt Bölgesi Bu bölgeyi, genel Güney-Doğu bölgesinden ayrı mütalâa etmemizin nedeni, binasının tamamen farklı, kendine özgü bir inşaî karaktere sahip olmasıdır. Finikeliler inşa tekniğine, kireç harcı […]
Aralık 14, 2017

Güney-Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Resim 196 ve 197’de Siverek ilçesinden görüntüler var. Bunlar kesme taştan yapı örnekleri oluyor. Yükseklikler aynı olmakla birlikte sair ölçüleri herhangi bir […]
Aralık 14, 2017

Kütahya

Kütahya Geleneksel ahşap karkaslı evlerin (Resim 192) dışında bu ilimizde kesme taştan inşa edilmiş özel yapılara dair iki eski örnek (Resim 30e ve 77) vermekle yetiniyoruz. […]
Aralık 14, 2017

Kayseri Bölgesi

Kayseri Bölgesi Bölgenin genel yapı karakteri aşağıdaki hususlarda toplanabilir: Niğde bölgesinde olduğu gibi köşeler net ve keskin. Harçsız, belirgin fasl-ı müşterekli kesme taş duvar işçiliği. Düz […]