Aralık 14, 2017

Kaldırım

Kaldırım * Selçuklu veziri Celâleddin Karatay’ın vakfiyelerinden birinin tercümesinde “Hayır işine tahsis edilen mezkûr hana, imardan sonra artan gelirle… iki büyük kazan,  iki büyük kazma, on […]
Aralık 14, 2017

Temizlikle İlgili Konular

Temizlikle ilgili konular * Bu bapta iki hususu ayırmak gerekiyor: bedenin temizliği ile bunun dışkısından kurtulmanın yolları. Ve bittabi atık suların içme suyuna bulaştırmamak kaygısı. Temizlik […]
Aralık 14, 2017

Anadolu Köy Evleri

Anadolu köy evleri * Bu başlıktaki “köy” lâfzı, sınırlayıcı bir ifade olarak görünüyorsa da, aşağıda irdeleyeceğimiz konut tiplerinin, özellikle 50’li yıllara kadar, birçok il merkezimizin de […]
Aralık 14, 2017

Nevşehir (Kappadokya) Bölgesi

Nevşehir (Kapadokya) Bölgesi “Zoropassos, ismini Yarapson (Kiepert’in haritasında Arebsun) olarak muhafaza etmiş, Halys’in (Kızılırmak’ın) Güney sahilindedir. Nevşehir (Soandos)dan doğruca Hacıbektaş (Doara)ya ve Kırşehir (Mokissos)a giden yol, […]