Ocak 18, 2018

1. Bölüm – Sunuş

Cildin içeriği hakkında * Birinci cildin önsözü, genel çizgileriyle, bu cilt ve bundan sonrakiler için de geçerlidir. Onda, hemen başta, bir sistematik kurmakta karşılaştığımız güçlükten söz […]
Aralık 14, 2017

Müracaat Edilen Eserler

  Bu listeye sadece dipnotlarda gösterilmiş olanlar alınmıştır Kısaltmalar  AB Ana Britannica BL Büyük Larousse BTL Hüseyin Kâzım Kadri.- TÜRK LÛGATI, Türk dillerinin iştikakı ve Edebî […]
Aralık 14, 2017

Kandiller

Kandiller * “Kandil”, Arapçadan geçme (çoğ. “kanadil”) bir sözcük olup zeytinyağı ya da sair nebati yağ içine batırılmış bir fitilin yanmasıyla ışık veren aydınlanma âleti türlerini […]
Aralık 14, 2017

Aydınlatma

Aydınlatma * “Şimdi altısı ünlü 29 harfli Luviceden bir sözcüğe dikkatimizi yönlendirelim: Luvi dilinde “LU”,  “aydınlık, ışık” demek. Kendilerine önceleri Lukkalar deniyordu (ışık ülkesi insanları). “LUKK” […]